Tavaszi nyereményjáték

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

Szervező:

A HighCosm Bt. (cím: 1134 Budapest, Csángó u. 20/D; asz.: 24570576-2-41; cg.: 01 06 745971) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- és lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a PetMed by Dr.Kelen által az https://www.facebook.com/petmedbydrkelen oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a játékból kizárni.

I. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

  • A játék időtartama: 2022.03.17.(17:00) órakor kezdődik, és 2022.03.19.(19:00) óráig tart.
  • A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot és a poszt alatt kommentben válaszold meg a Tavaszi nyereményjáték -ot.
  • Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.
  • A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db NYEREMÉNY TERMÉK
  • A nyeremény sorsolására időpontja: 2022.03.20. (15:00) melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: HighCosm Bt. (cím: 1134 Budapest, Csángó u. 20/D). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Facebook poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.facebook.com/petmedbydrkelen oldalon is.

II. Adategyeztetés

Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.

A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook regisztrációval rendelkezik.

III. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

IV. Adatvédelmi tájékoztató

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A jelen nyereményjátékra a HighCosm Bt. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a HighCosm Bt. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán https://www.facebook.com/petmedbydrkelen .

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

 

 

HighCosm Bt.

Budapest 2023.03.16.

Top